Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Republica Moldova, Chisinau, str. N Dimo 17/4, of. 22, tel. (373 22) 498837, fax: (373 22) 495625, biotica.md@gmail.com
Alegeti limba: English Russian
Despre noi | Activitatea noastra | Biblioteca | Proiecte |
Pagina principala

Proiectul “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos””

Proiectul ”Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice in Zona Ramsar "Nistrul de Jos"”

Proiectul a fost implementat de SE BIOTICA în perioada decembrie 2014 - noiembrie 2017. Toate activităţile au fost implementate cu succes şi conform graficului planificat. Astfel următoarele activităţi au fost implementate:

Rezultat preconizat 1. Implementarea unor măsuri prioritare de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în satele Popeasca şi Talmaza, asigurînd accesul egal la apă al femeilor şi bărbaţilor.

În rezultatul activității în s. Popeasca (r Ştefan-Vodă) au fost instalate două rezervoare de apă, unul cu capacitatea de 50 m3 şi unul de 25 m3. Totodată au fost efectuate lucrări de amenajare teritorială în jurul rezervoarelor de apă.

Astfel peste 2500 locuitori din s. Popeasca au acces la apă potabilă de o calitate mai bună, iar pierderile mari de apă au fost stopate. Populaţia locală şi-a exprimat în timpul întrunirilor locale recunoştinţa pentru faptul că calitatea apei s-a îmbunătăţit. Rezervoarele de apă au fost transmise în gestiunea autorităţii publice locale care este cointeresată ca sistemul să funcţioneze cât mai mult timp.

Tot in cadrul acestei activitati au fost instalate peste 250 de contoarelor individuale la gospodariile din sectorul "Centru" al s. Talmaza (r Stefan-Voda).

Locuitorii în gospodăriile cărora au fost instalate contoare de apă sunt satisfăcuţi că vor achita doar pentru ce vor consuma şi nu conform unor reguli neclare cum s-a făcut în trecut.

Rezultat preconizat 2. O parte vulnerabilă a teritoriului s. Cioburciu va fi protejată de pierderile cauzate de inundaţii. 

În cadrul acestui rezultat a fost efectuată reconstrucția sistemului anti-viituri din s. Cioburciu ce va proteja o parte a satului de inundații si curatarea canalului adiacent: curăţarea a trei sectoare a canalului de evacuare a apelor pluviale şi din canalul dintre ecluză şi fluviu, săparea a 3 camere de înnămolire pe canal, curăţarea ecluzei şi instalarea mecanismului funcţional. Toate lucrările au fost finisate. Deja în timpul viiturilor din mai 2016 s-a demonstrat ca acest sistem funcţionează şi inundările care de obicei aveau loc în acea perioadă în acest an nu au avut loc. Locuitorii s. Cioburciu din acea parte a satului au transmis o scrisoare de recunoştinţă în adresa SE BIOTICA şi ADA.

Rezultat preconizat 3. Prima boişte reglementată în Moldova va fi operaţională pe malul stîng al Nistrului şi a doua va fi planificată.

A fost selectată entitatea în baza tenderului ce a realizat lucrările de construire a ecluzelor pentru prima boiște. Astfel au fost construite 2 ecluze pe insula Turunciuc și au fost efectuate lucrările adiacente conform proiectului tehnic elaborat în cadrul proiectului anterior implementat de SE BIOTICA și finanțat de ADA. Suprafața boiștii variază de la cca. 4 ha pînă la 19 ha în dependență de nivelurile apei.
Totodată a fost selectat locul pentru a două boiște pe insula Kuța între brațurile Turunciucului în apropiere de s. Nezavertailovca în colaborare cu autoritatea de mediu a Transnistriei. A fost elaborată justificarea științifică-practică de către experții în hidrologie și ihtiologie pentru crearea acesteia. Suprafața propusă a boiștii este de cca. 50 ha și relieful în ansamblu este potrivit. In baza tuturor documentelor necesare au fost construite 2 ecluze pentru functionarea boistei. 

Rezultat preconizat 4. Capacitatea ecologică a zonei nucleu „Lunca Talmaza“ de importanţă internaţională şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor de pe malul stîng al Nistrului al Zonei Ramsar „Nistrul de Jos“ va fi îmbunătăţită.

Au fost pregătite hărțile de lucru (pentru sectoarele de pe terenurile comunale ale Talmazei și ale întreprinderii silvice Tighina ) pentru studiile de teren în Lunca Talmaza. În urma studiilor efectuate de experţi în silvicultură au fost elaborate recomandările pentru plantare.
Au fost alese terenurile ce urmează a fi împădurite atît pe malul drept cît şi pe cel stîng. Au fost selectate entitățile pentru plantările pe malul drept și stîng al Nistrului în bază de tender. Pe malul stîng s-au efectuat plantările (7 ha) pe insula Turunciuc, substituind plantaţiile degradate de lîngă rîu. Compoziția de specii pentru plantare a cuprins plop alb, salcie, frasin, ulm, vișin turcesc și arbuști. În Lunca Talmaza au fost plantate 14,4 ha în patru parcele.

Rezultat preconizat 5. Creşterea gradului de conştientizare şi de informare privind consolidarea managementului Zonei Rasmar „Nistrul de Jos“ va fi îmbunătăţită printre persoanele de decizie şi publicul larg (femei şi bărbaţi)

Au fost elaborate bannere cu schema de zonare a Zonei Ramsar şi explicaţii şi au fost transmise în primăriile satelor din Zona Ramsar. Au fost editate 4 buclete despre scopurile şi activităţile proiectului, despre rezultatele obţinute ale proiectului, privind susţinerea din partea religiei a protecţiei mediului, privind unele întrebări şi răspunsuri ce ţin de dezvoltarea unei zone Ramsar. Totodată a fost elaborată o broşură privind necesităţile consolidării administrării Zonei Ramsar „Nistrul de Jos”. Au mai fost scrise articole în ziarul local „Prierul” şi un articol în „Economiceskoie obozrenie”.

Echipa de sociologi au efectuat interviurile și focus-grupurile în 6 sate (preponderent din r. Ștefan-Vodă) pe parcursul perioadei iulie-august 2015 pentru a identifica nivelul de cunoştinţe ale populaţiei în ceea ce priveşte Zona Ramsar şi administrarea acesteia, precum şi aşteptările populaţiei de la dezvoltarea ei, inclusiv prin crearea uni parc naţional în regiune.
Textul raportului sociologic poate fi gasit AICI.

Principalele concluzii ale studiului sunt:

 • Populația din satele din regiunea Nistrului de Jos nu este informată suficient cu privire la Zona Ramsar și crearea parcului național ”Nistrul de Jos” și nu știu ce presupune aceasta;
 • Persoanele social active care interacționează frecvent cu autoritățile publice sunt cele mai informate despre intenția de a crea Parcul Național, dar nu cunosc detalii.
 • Primarii care au deținut mai multe mandate și persoanele ce colaborează cu BIOTICA în diferite proiecte sunt categoria cea mai bine informată în acest sens.
 • Cunoştinţele deţinute de către populaţie referitor la Parcul Naţional sunt fragmentare şi sporadice.
 • Deși cunoștințele sunt sumare, sunt şi contradictorii, oscilând între două extremităţi: Parcul Național este de a proteja flora și fauna în favoarea persoanelor în zona, sau Parcul este de a interzice accesul populației din zonă.
 • Femeile social active posedă cunoștințe în ceea ce privește Parcul Național, dar acestea nu sunt suficiente, in timp ce femelele pasive social nu au nici o informație.
 • Bărbații social activi dispun de suficiente informații, deși acestea nu sunt complete în timp ce bărbații pasiv social au unele informații obținute în mod informal.
 • Femeile au viziuni mai romantice cu privire la Parcul Național în timp ce bărbații au o viziune pragmatică: femeile percep Parcul ca o zonă să scape de rutina de zi cu zi, bărbații se uită l a aceasta mai degrabă ca la o oportunitate de a câștiga; femeile asociază Parcul cu grădini publice, în timp ce bărbații - cu furnizarea de servicii de agrement.
 • Din punct de vedere gender nu s-a remarcat vreo tendinţă spre anumite tipuri de atitudini specifice unui gen, majoritatea femeilor aderă la atitudinile manifestate de alte persoane care, în concepţia lor, deţin mai multe cunoştinţe despre subiectul sau problema în cauză, de obicei bărbați.
 • Oamenii nu au încredere în autoritățile centrale în timp ce autoritățile locale se bucură de mai multă încredere.
 • Oamenii care doresc crearea Parcului Național: bărbați - aproximativ 47%, femei - 29%; oameni care sunt împotriva Parcul Național sau care nu pot să-și exprime dorința lor: bărbați - circa 9%, femei - 15%.

Echipa de sociologi a remarcat niște obstacole (preponderent din cauza neînțelegerii din partea populației), așteptările oamenilor și ale autorităților, fermierilor și business-ului, precum și mijloacele de diseminare a informației preferabile pentru populație. În baza acestora echipa a elaborat niște recomandări privind creșterea nivelului de conștientizare, comunicare și implicarea populației (cca. 51% de bărbați și 44 de femei vor să participe la crearea Parcului Național ”Nistrul de Jos”).

.Prezentarea raportului sociologic


 

 

 

 
Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Inceputul paginii

Pagina principala

 

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003-2019